top of page

Succesvolle start lassamenwerking Aebi Schmidt en De Waerdenborch

Aebi Schmidt Nederland in Holten zet haar deuren graag wagenwijd open voor technisch talent. En dat begint al in het vmbo! Onder de vlag van STO Twente gingen Aebi Schmidt Nederland en De Waerdenborch een gloednieuwe samenwerking aan. Twee examenleerlingen van het profiel PIE leerden in zes weken bij Aebi Schmidt de fijne kneepjes van het lassen. Gewoon, hard werkend en lerend tussen de collega’s van Aebi Schmidt. Neem Merel, zij start na de zomervakantie haar vervolgopleiding met onder andere lassen. Hét bewijs dat de samenwerking tussen school en bedrijf motiverend werkt. De prille samenwerking is recent geëvalueerd en smaakt naar meer.

Aebi Schmidt: aandacht voor talentinstroom 

Bij Aebi Schmidt in Holten werken circa 300 medewerkers. Wereldwijd leveren zij producten op het gebied van gladheidsbestrijding, sneeuwruimen, straatreiniging en tuin- en parktechniek. Zij ontwikkelen en produceren gladheidsbestrijdingsmateriaal, zoals de welbekende zoutstrooiers. De cultuur binnen Aebi Schmidt is no-nonsens, betrouwbaar en resultaatgericht. Daarnaast is er veel persoonlijke aandacht voor de medewerkers, óók voor jong, instromend talent. Marco Schuiterd is Manager Manufacturing bij Aebi Schmidt in Holten: “Ook wij zien vergrijzing in ons huidige bestand medewerkers zoals bij onze lassers.” De docenten PIE van STO Twente hebben hier afgelopen jaar ook een kijkje in de keuken mogen nemen met een rondleiding en een presentatie van Aebi Schmidt.


Meerdere voordelen 

Marco Schuiterd heeft de leiding over de lasserij en poedercoating: “We hebben voornamelijk mbo-leerlingen lopen vanuit Remo West-Twente. Maar we hebben behoefte aan het meer structureel enthousiasmeren van de jeugd voor techniek. De nieuwe samenwerking met De Waerdenborch is daar een start van. Het mes snijdt aan twee kanten. Want als wij met een actieve vmbo-school als De Waerdenborch samenwerken interesseren we niet alleen jonge leerlingen voor techniek, maar ontdekken wij op onze beurt ook alle vernieuwing op het vlak van techniekonderwijs zoals virtual reality.” Ook Marco’s collega Erwin Sluiter, manager Assemblage, was direct enthousiast om vmbo-leerlingen de fijne kneepjes van het lassen bij te brengen: “We hebben Merel en Wessel een werkstuk laten maken waarin alle facetten van lassen aan bod komen.”


Extra uitdaging voor leerlingen 

Uilko Spijker en Camilla Mensink zijn beiden docent PIE op De Waerdeborch: “Samen met Marco en Erwin waren we er snel uit. Merel en Wessel zijn erg enthousiast op het gebied van lassen en willen hier graag in verder. Op school kunnen wij het keuzevak lassen niet aanbieden omdat wij als docenten hier te weinig aandacht voor hebben. Daarom willen we graag het keuzevak lassen aanbieden binnen een bedrijf, zodat de leerlingen hier de tijd en aandacht voor krijgen. Daarnaast leren ze ook iets extra’s zoals de ervaring binnen een bedrijf te werken, op tijd komen, veiligheid binnen een bedrijf en meer. Er lag geen afgerond plan bij de start, we zijn de samenwerking met Aebi Schmidt meer vanuit een verkennende pilot en al zoekend en lerend gestart.” Marco: “Er is nóg een voordeel: deze jonge leerlingen brengen bij sommige collega’s hun verborgen naar boven voor begeleiding en instructie. Met deze collega’s wil ik verder om hen als opleider naar een nieuw niveau in hun loopbaan te tillen.”


Herkenbaarheid leerlingen van belang 

Wessel en Merel kwamen tijdens de periode van zes weken goed uit de verf met hun lastalent.   Om Merel en Wessel zo goed mogelijk te laten landen, kregen ze alle begeleiding en bij binnenkomst een rondleiding en uiteraard ook veiligheidsinstructie. Cruciaal is de rol van de praktijkbegeleider van Aebi Schmidt. Camilla: “Na elke technische uitleg benadrukte hij ook alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen.” Marco: “Het was mooi om te zien dat zij al snel als twee collega’s werden opgenomen. Alle collega’s hebben dit initiatief heel positief ontvangen.” Wat daarbij uiteraard meehielp, is dat Camilla en Uilko voor de leerlingen overalls hadden laten bedrukken met zowel het logo van Aebi Schmidt als De Waerdenborch. Erwin: “Dat droeg bij aan de herkenbaarheid van de leerlingen binnen ons bedrijf. Iedereen ziet daardoor dat zij geen medewerkers zijn, en dus ook een andere benadering op het vlak van veiligheid en werkprocessen vereisen en verdienen.”


Bijzondere rol leerlingen Remo West-Twente Marco noemt nog een belangrijk punt: “We hebben in ons bedrijf mbo-leerlingen lopen van Remo West-Twente zoals Quinten. Hij komt ook van De Waerdenborch. Dan zie je dat de match tussen Quinten, Merel en Wessel heel snel is gemaakt, de leeftijden liggen bij elkaar en in Quinten vonden Merel en Wessel een veelzijdig steunpunt. Hij kon hen bijvoorbeeld heel praktisch wegwijs maken in het bedrijf.” Camilla: “Ook was het mooi om te zien hoe Quinten door die begeleidingsrol groeide.” Uilko: “Quinten is heel trots op wat hij bij Aebi Schmidt doet.” Maar ook Wessel en Merel kwam met enthousiaste verhalen terug op De Waerdenborch. Camilla: “Ze lieten foto’s zien aan hun medeleerlingen en deelden al hun ervaringen.”


Evalueren voor vervolg  

Aebi Schmidt en De Waerdenborch hebben de eerste samenwerking inmiddels positief geëvalueerd. Uilko en Camilla: “De eerste, verkennende insteek zouden we wat meer kunnen formaliseren door bijvoorbeeld een lesvoorbereiding te maken met daarin helder vanuit het keuzevak de opdrachten en de bijbehorende theorie. We proberen het zo in te vullen dat het project voldoet aan een keuzevak en zo het cijfer mee kan tellen voor het examen. De leerlingen ronden dan gelijk een examenonderdeel af. Op basis daarvan kunnen we samen met Aebi Schmidt heel goed afstemmen welke praktijkdelen zij op zich nemen én het keuzevak vervolgens afsluiten met een cijfer.” Marco: “Met misschien ook een afgerond eindwerkstuk dat de leerlingen mee naar huis kunnen nemen. Daarmee geef je dit keuzevak iets minder vrijblijvendheid mee én help je de ouders ook overtuigen om hun kinderen voor een technische vervolgstudie te laten kiezen.”


Wens tot uitbreiding keuzevak 

Camilla: “Als het goed verloopt, willen we dit keuzevak ook uitbreiden zodat andere vmbo-scholen kunnen aansluiten. In de STO- regio Almelo loopt dit al goed. Dit komt door de samenwerking tussen alle scholen om de woensdagmiddag vrij te houden voor dit soort projecten. Dit zorgt voor een extra verbinding tussen de scholen en het bedrijfsleven. Dit willen wij graag ook.” Camilla is docent PIE: Wanneer viel bij haar eigenlijk het kwartje voor techniek? “Mijn vader had een bouwbedrijf en al vanaf jongs af aan ging ik mee de bouw op. Vervolgens switchte ik naar elektrotechniek en installatietechniek en nu in het onderwijs. Ik vind het mooi om een rolmodel te mogen zijn voor (vrouwelijke) techniekleerlingen!”

bottom of page