top of page

Tips en voorbeelden voor de planvorming 2025 tot en met 2028

De subregio’s van STO Twente maken volop plannen voor de periode 2025 t/m 2028. 1 mei is een eerste deadline, voor conceptplannen, maar ook in de maanden daarna wordt er nog aan de nieuwe plannen gewerkt. Ter ondersteuning geeft dit artikel een aantal tis, tools én mooie voorbeelden van activiteiten in andere STO-regio’s in Nederland. Laat je inspireren!

Overzicht VMBO Carrousels 

Vmbo carrousels zijn series praktische opdrachten die leerlingen uitvoeren op hun eigen school, bij een (leer)bedrijf en op het mbo. Elke carrousel heeft zijn eigen onderwerp, zoals voedseltechnologie, beton of mobiele werktuigen. Doel van de opdrachten op wisselende locaties is kennismaken met de 7 werelden van techniek, met beroepen en met verschillende technische opleidingen in de regio. De scholen, leerbedrijven, bedrijven en mbo-instellingen helpen met deze LOB-activiteit de leerlingen zich goed te voorbereiden op de keuze voor een vervolgstudie. https://www.techportal.nl/vmbo-carrousels


Kid4Twente: samenwerken met basisonderwijs Kids4Twente daagt scholen in Twente uit met onderwijsontwikkeling op het snijvlak van wetenschap, technologie en duurzaamheid. wil je meer samenwerken met het basisonderwijs? Ook daarin helpt Kids4Twente je op weg. www.kids4twente.nl


Meer meisjes in de techniek 

VHTO, Expertisecentrum Voor Haar Technische Ontwikkeling, lanceerde de campagne ‘fix the system, not the girls’ om aandacht te vragen voor hordes die meiden op hun weg naar techniek en IT kunnen tegenkomen. Wil je weten wat jij vanuit STO Twente kan doen om het systeem te fiksen? Kijk dan op www.vhto.nl/hordes Ook handig: www.wij-techniek.nl/meiden-in-de-techniek/


Laatste technologische trend in het onderwijs 

De belangrijkste technologische trends in het onderwijs vind je op: https://www.kennisnet.nl/publicaties/belangrijkste-technologische-trends-voor-het-onderwijs/?utm_source=nb231114&utm_medium=email&utm_campaign=techtrends


Reflecteren samenwerking stakeholders 

De Samenwerkingstool op de landelijke site van STO https://www.sterktechniekonderwijs.nl/inspiratie/samenwerkingstool/ kan helpen om samen met betrokken stakeholders uit jouw subregio te reflecteren op de samenwerking van de afgelopen periode. Handig om te bepalen of extra aandacht of interventies nodig zijn en om afspraken te maken over het ‘hoe nu verder?’.


Borging 

Hoe staat het met de borging in jouw subregio? Zijn we hierover tevreden? Denk bij het schrijven van je activiteitenplan alvast na hoe je gaat monitoren en evalueren. Graag geven we je enkele tips over monitoring en evaluatie zoals die aan de regio- en projectleiders van STO Twente al zijn gepresenteerd:

· Wat wil je bereiken en hoe ga je dat evalueren (meetbaar of merkbaar)?

· Hoe ga je dit vastleggen?

· Wat doe je met de resultaten?

· Wie gaat dat doen en welke ondersteuning heb je nodig?


Leer van onderzoek en ervaringen van andere regio’s 

Elke subregio binnen STO Twente heeft ervaring opgedaan met de uitvoering van het programma en met succesvolle en minder succesvolle activiteiten. Ben je op zoek naar inspiratie vanuit andere regio’s? Kijk dan naar: www.sterktechniekonderwijs.nl/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/Monitor-en-evaluatieonderzoek-Sterk-Techniek-Onderwijs-STO-2024.pdf


Mooie voorbeelden van activiteiten in andere STO-regio’s in Nederland 

Graag geven we je een selectie van interessante activiteiten buiten STO Twente. Misschien brengen deze je op een idee voor Twente!


Een visuele gids voor Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe: Ontdek onze praatplaat!

Om het bewustzijn en begrip van techniekonderwijs te vergroten, heeft Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn/Epe een innovatieve praatplaat gelanceerd. Dit visuele hulpmiddel is ontworpen om het programma op een heldere en toegankelijke wijze te presenteren.

www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/apeldoorneo/nieuws/een-visuele-gids-voor-sterk-techniek-onderwijs-apeldoorn-epe-ontdek-onze-praatplaat/


Recyclemonster verbindt talenten van PO en VO in techniekonderwijs

Een prikkelend techniekprogramma dat de mogelijkheden van de eigen klas overstijgt; dit was de motivatie van de leerkrachten basisonderwijs Roy Mol (SKOWF) en Jan Dekker (Allure). Echter, zij zijn werkzaam bij verschillende schoolbesturen. Tot voor kort bleek dit vaak een beperking bij het uitrollen of opschalen van technisch onderwijs. Binnen de netwerkorganisatie TechniekPact West-Friesland leerden zij elkaar en elkaars kwaliteiten beter kennen.

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/techniekpactwestfriesland/nieuws/recyclemonster-verbindt-talenten-van-po-en-vo-in-techniekonderwijs/


Waardevolle samenwerking Saman met afdeling PIE van Pieter Zeeman Lyceum

Dit schooljaar is bij de afdeling PIE van het Scholengroep Pontes Pieter Zeeman Lyceum het keuzevak Duurzame Energie toegevoegd aan het aanbod van keuzevakken. www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/stozeeland/nieuws/waardevolle-samenwerking-saman-met-afdeling-pie-van-pieter-zeeman-lyceum/


Leerlingen Actief College maken Voorleesboom voor basisschool

De leerlingen die het BWI-profiel volgen bij het Actief College in Oud-Beijerland krijgen in het derde leerjaar tweemaal een ‘vrije opdracht’. Daarbij mogen ze helemaal zelf kiezen wat ze gaan maken. Voorwaarde is wel dat ze zichzelf én de docenten uitdagen door iets te doen wat ze nog nooit gedaan hebben.

www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/hwengo/nieuws/leerlingen-actief-college-maken-voorleesboom-voor-basisschool/


West-Brabant Midden brengt balans tussen inhoud en gedrag

Om de programmadoelen daadwerkelijk te behalen is er meer nodig dan alleen goede onderwijsinhoud. Sterk Techniekonderwijs regio West-Brabant Midden (Techniektalenten) besteedt daarom naast de implementatie van de ontwikkelde activiteiten en onderwijs, veel aandacht aan de voorwaarden die nodig zijn om succesvol te veranderen. www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/westbrabantmidden/nieuws/west-brabant-midden-brengt-balans-tussen-inhoud-en-gedrag/


Wil je zelf op zoek gaan naar mooie voorbeelden uit andere regio’s? 

Brows dan door tientallen mooie praktijkvoorbeelden van je collega’s buiten Twente via www.sterktechniekonderwijs.nl/laatste-nieuws-uit-de-regio/

bottom of page