top of page

Van drone-project tot actieve leergemeenschap

Het drone-project lééft in alle subregio’s van STO Twente! En de subregio Almelo eo vormt er direct een actieve leergemeenschap omheen. Dé ideale kans om hierin meerdere activiteiten vanuit STO te bundelen, zoals de professionalisering van de docenten.

Drukbezochte eendaagse training

In mei vonden voor de subregio Almelo eo twee eendaagse groepstrainingen plaats. Het Ondernemershuis in Vriezeveen stelde hiervoor gastvrij zijn deuren open. Vanuit de 9 deelnemende vmbo-scholen namen zowel een onderbouw (techniek) docenten als een bovenbouw (techniek/PIE) docenten deel. Deze eendaagse training was bedoeld om kennis te maken met drones. Aan bod kwamen theorie, vliegen, programmeren, de ervaringen van een vmbo-docent en uitleg over de verschillende drones. Docent Erik van Bunnik is kartrekker van de professionalisering van docenten: “De trainingsdagen leverden zeer positieve reacties op. De docenten ervaarden het als een mooie combi van theorie en praktijk. Na afloop is geïnventariseerd welke docenten enthousiast zijn en doorgaan voor het officiële drone-rijbewijs. Hiervoor staat een extra tweedaagse cursus. Voor de bovenbouw-docent betekent dit dat zo ook leren programmeren. De animo hiervoor onder de bovenbouwdocenten was groot.”


Samen professionaliseren

Erik: “Dit drones-project gaat over meerdere STO-activiteiten heen en daaruit is nu een leergemeenschap ontstaan. We gaan samen lesmateriaal ontwikkelen en zetten een gezamenlijk keuzevak drones op: één voor alle profielen en één verdiepend voor techniek. Door het samen ontwikkelen van lesmateriaal en het delen daarvan leren we van en met elkaar. In deze leergemeenschap borgen we dat we kennis ontwikkelen. En die kennis ook behouden binnen het overkoepelende drones-team, in plaats van per vmbo-school. Eveneens ontwikkelen we een speciaal drones-project voor de onderbouw met kleine zelfbouw drones en vliegen zonder brevet. Ook beginnende docenten nemen we zo mee in het traject.”


Drone-pilot Freo ten Hove trad voor de groepstrainingen op als drone-instructeur. “Mijn focus ligt bij vmbo-docenten trainen en laten inzien hoeveel er in hun onderwijssituatie mogelijk is met drones. Drones hebben een enorme aantrekkingskracht op de jeugd en zijn een sterke magneet om ze met techniek kennis te laten maken. Ook krijgt zij een introductie in de wereld van het programmeren. Dat facet is niet meer weg te denken uit de techniek en de basis van dit programmeren leert de jeugd heel laagdrempelig via drones.”


Kant-en-klare toolkit

Eveneens komt er een kant-en-klare toolkit. Dit lesmateriaalpakket voor drones gaat efficiënt rouleren tussen de 9 vmbo-scholen. Het voordeel? De materialen zijn altijd compleet en direct werkend met opgeladen accu’s. Erik: “Je kunt er als docent dus direct mee aan de slag in een lessituatie waardoor de animo niet verflauwt, omdat je eerst technisch nog van alles moet organiseren. Twee docenten hebben hiervan alle kennis en kunnen hun collega-docenten trainen.”


Doorlopende leerlijn

Erik: “We willen leerlingen vanaf de basisschool enthousiast maken voor drones en een doorlopende leerlijn realiseren. Vanaf alle profielen voor klas 1 en 2 van de onderbouw tot en met een concreet keuzevak binnen PIE in de bovenbouw. Op twee van de negen vmbo’s gaan we dit standaard als keuzevak inroosteren. Omdat we de leerlingen voor álle keuzevakken op woensdagmiddag vrij gaan roosteren, kunnen zij dit altijd in hun regio volgen.”

bottom of page