top of page

Vmbo-leerlingen krijgen levensechte simulatie van toekomstig werkveld

STO Twente wil voor vmbo-leerlingen hun keuze voor een technische opleiding stimuleren. De STO-subregio Hengelo sloeg hiervoor de handen ineen met onder andere het Techniekhuis in Hengelo. Bijzonder om te melden is, dat de leerlingen tijdens hun stage op de Schildersvakopleiding stof behandelen uit het vmbo-curriculum voor BWI. Stof die op het C.T. Stork College niet mogelijk was om te behandelden omdat de vereiste instructiemogelijkheden ontbreken.

Tom Blaauwgeers, projectleider Sterk Techniekonderwijs regio Hengelo: “Bewust hebben we inmiddels de keuze gemaakt om de leerlingen in de eerste week van hun twee weken stage een soort oriënterende stage te laten lopen, niet bij een bedrijf maar bij een bedrijfsvakschool. Voor de BWI-leerlingen is dit het Techniekhuis in Hengelo geworden. Hier leren ze in die week elke discipline kennen waarin het Techniekhuis lesgeeft: één dag bij de Schildersvakopleiding en twee dagen bij de Bouwschool Twente, beide participanten in het Techniekhuis. Ook gaan de leerlingen in die specifieke week nog een dag op excursie naar het opleidingscentrum InfraVak in Holten. De insteek? BWI-leerlingen zelf laten beleven wat het Techniekhuis hen kan bieden voor een eventuele vervolgopleiding op het gebied van de bouw.”


Ook PIE-leerlingen alvast in het mbo aan de slag 

Uiteraard zijn ook de vierdejaars PIE-leerlingen belangrijk voor de techniek in Twente, benadrukt Tom: “Zij volgen volgens hetzelfde principe als voor de BWI-leerlingen een oriënterende stage op het gebied van installatietechniek bij opleidingsbedrijf IW (InstallatieWerk). Dit is de derde partner van het Techniekhuis. Aangevuld met een stage voor metaal, constructie en mechatronica op het SMEOT. Opgeteld krijgen ook zij hiermee praktisch inzicht in de techniekmodules die worden gegeven op het mbo.”


Aansluiting op curriculum 

Bijzonder om te melden is, dat de leerlingen tijdens hun stage op de Schildersvakopleiding stof behandelen uit het vmbo-curriculum voor BWI. Stof die op het C.T. Stork College niet mogelijk was om te behandelden omdat de vereiste instructiemogelijkheden ontbreken. Tom: “Als resultaat van hun inzet op dit vlak tijdens hun stage krijgen ze hiervoor een concreet en officieel cijfer op basis van een beoordeling.”


Levensechte simulatie van toekomstige werkveld 

Bert Hooijsma, directeur van de Schildersvakopleiding Hengelo: “De vmbo-leerlingen maken bij ons kennis met het soort opdrachten dat wordt gegeven in een techniek-vervolgopleiding op mbo-niveau. Niet alleen techniekinhoudelijk, maar ook voor wat betreft de vak- en leerhouding die gangbaar is op het mbo en uiteraard ook in het bedrijfsleven. Want wij zijn als praktijkopleiders de vertegenwoordigers van techniekbedrijven. Ze kunnen hier ruiken en voelen wat ze straks concreet in het bedrijfsleven gaan tegenkomen. Hier bieden onze vak-instructeurs een levensechte simulatie van hun toekomstige werkveld. Nieuwe aanwas voor techniek de juiste handen en voeten te mogen geven, is enorm inspirerend en mooi om te doen.”


Ook inspirerend voor docenten 

Philip Unverzagt, docent BWI bij het C.T. Stork College: “Ik begeleid hier onze leerlingen. We zijn hier te gast en ik kijk of alles goed verloopt.” Tom: “Voor onze techniekdocenten snijdt het mes aan twee kanten. Uiteraard gaan zij mee om de leerlingen te begeleiden bij het kennismaken met alle disciplines van het Techniekhuis. Ook willen we een jobrotation opzetten, dit betekent dat de docenten van onze school én de vak-instructeurs van het Techniekhuis lessen van elkaar gaan bezoeken. Zowel vakinhoudelijk als didactisch-pedagogisch is er over en weer van alles van elkaar op te steken.” Ook ouders spelen een rol in de keuze voor techniek van hun kinderen. Bert: “We hebben het plan opgevat om de ouders van de bezoekende vmbo-leerlingen zelf te laten ervaren wat hun kinderen hier doen. Ook willen we de leraren van het C.T. Stork College meenemen in wat hun leerlingen gaan tegenkomen. Die know-how kunnen zij weer mee naar school nemen in hun lessen. Bedoeld om hun leerlingen nog beter voor te bereiden op wat er gaat komen in het technische werkveld."

bottom of page