top of page

Vruchtbare brainstorm STO subregio Rijssen Holten voor toekomst STO

Ook de STO subregio Rijssen-Holten is volop actief met plannen maken voor STO 2025 t/m 2028. Eerder werd het aan STO deelnemende basisonderwijs, samen met het bedrijfsleven, uitgenodigd voor een brainstorm. Op 23 april verzamelden alle deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs zich in Kampus in Rijssen. Dennis Boshoeve is de projectleider voor de subregio Rijssen-Holten. Hij organiseerde mede deze brainstorm, inspirerend ingeleid door Marye Teunis-Top, directeur onderwijs op De Waerdenborch en de STO regioleider voor de subregio Rijssen-Holten.

Vier deelnemende scholen 

De vier deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs in de subregio Rijssen-Holten zijn De Waerdenborch in Goor en Holten en CSG Reggesteyn, Pius X College en de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Rijssen. Goed nieuws is dat in de nieuwe STO-periode 2025 t/m 2028 de beide laatste scholen intensiever zullen aanhaken, na een eerdere periode meer in de luwte. Dit zal de samenwerking in de STO subregio Rijssen-Holten alleen maar versterken.


Route van het proces 

Marye Teunis-Top verzorgde de inleiding met uitleg over het proces. De ideeën uit de brainstorm van 23 april gaan mee in de eerste planvorming voor geheel STO Twente. Op een later tijdstip zal de subregio Rijssen-Holten de geopperde suggesties concreet uitwerken langs de parameters planning, inhoud en budgetten.


Aan de slag! 

Vervolgens riep Dennis de deelnemers op groepjes te vormen, met als insteek per groepje zoveel mogelijk een mix te maken van meerdere scholen. De groepjes kregen de uitnodiging om volledig vrij te brainstormen aan de hand van drie vooraf geformuleerde vragen. Elke vraag stond op een groot vel papier met de gelegenheid de antwoorden per vraag te noteren. De vragen zelf? Op welke wijze ga jij een bijdrage leveren aan ‘techniek van de toekomst’?, op welke wijze zou je techniek (meer) kunnen implementeren in het curriculum van je vak?En tot slot: op welke manier zou het netwerk rondom techniekonderwijs versterkt kunnen worden?


Inspirerende opbrengst 

Na afloop van de brainstorm kregen de groepjes de gelegenheid hun ideeën plenair te presenteren. Te veel om hier op te noemen, maar enkele suggesties sprongen eruit: meer uitwisseling tussen de scholen vanuit een database van bewezen methoden en materialen om techniek te promoten bij leerlingen. Ook zou het mooi zijn als er meer ruimte en tijd komt voor docenten om goed te kunnen focussen op STO-activiteiten, naast het al drukke curriculum. Ook een suggestie: meer inzichtelijk krijgen hoe je financiële ondersteuning kunt organiseren voor je ideeën en activiteiten onder de paraplu van STO Twente. En over financiën gesproken: het zou een goed idee zijn om allerlei abonnementen zoals op digitale lesmaterialen te bundelen en zo korting te krijgen. Al met al een brainstorm met twéé opbrengsten: nieuwe ideeën en een nadere kennismaking tussen de collega’s van de vier deelnemende vo-scholen.

bottom of page