top of page
Instructeur legt dashboard machine uit aan leerlingen techniek

STO

SUBREGIO

ALMELO

STO SUBREGIO ALMELO

Als STO Almelo e.o. zien we volop mogelijkheden om het onderwijslandschap opnieuw in te richten en adaptief te maken. Het is daarom nu tijd om met elkaar aan de slag te gaan en leerlingen en bedrijven in onze regio gereed te maken voor de toekomst. Samen kunnen we leerlingen opleiden voor de beroepen die er straks zijn met de kennis en vaardigheden die ze daarbij nodig hebben.

Visie

Wij geloven dat grensoverstijgende samenwerking cruciaal is voor inspirerend en toekomstbestendig onderwijs. Als onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden bereid zijn om de handen structureel ineen te slaan is het mogelijk om de gewenste vernieuwing in het onderwijs te realiseren en zo leerlingen enthousiast, leer- en nieuwsgierig te maken en te houden. We hebben elkaar nodig en kunnen veel van elkaar leren om op die manier positieve impact te realiseren op school én in de regio.

 

Missie

Als platform vanuit het technisch vmbo zijn we een beweging gestart met de ambitie om samen de regio inspirerend en toekomstbestendig te maken. Dat vraagt een andere mindset én een andere manier van werken. Innovatie en co-creatie gaan daarbij hand in hand. Door intensieve samenwerking kunnen we inspelen op actuele ontwikkelingen en een doorlopende leeromgeving realiseren. Leerlingen zijn er zo van verzekerd dat zij op school én daarbuiten leren wat er in de praktijk verlangd wordt.

 

Ambassadeurs

In de beweging staan we er gelukkig niet alleen voor en worden we gesteund door een bijzondere en krachtige achterban. Je komt ze overal tegen. Van onderwijs tot overheid. Van kleine ondernemers tot grote en internationale hightech-bedrijven. Het is Twente op zijn best. Met elkaar ontstaat er een groep van intrinsiek gemotiveerde mensen die zeer betrokken bij de regio is en actief wil meedenken over hoe we individuele en collectieve belangen op krachtige wijze met elkaar kunnen verbinden.

 

De essentie

Baanbrekend leren. De grote kracht van onze beweging is dat we met elkaar sterk en flexibel tegelijk zijn. Samen zijn we in staat om nieuwe wegen in te slaan die leerlingen, organisaties en de regio als geheel vooruithelpen. Zo realiseren we een inspirerende en toekomstbestendige leeromgeving binnen en buiten de school. Samen realiseren we op betekenisvolle wijze impact. Vandaag. Morgen. En in de nabije toekomst.

 

Nieuwsberichten

Twentse tukkervlet officieel te water gelaten 

Keuzevak koudetechniek steeds breder toegepast

Nieuw keuzevak verspaningstechniek bij vdl-etg

 

Eigen media subregio Almelo

Camilla 24 is techniekdocente in Vroomshoop en hoe de jongens dat vinden

www.baanbrekendleren.nl

https://youtu.be/6TAkO_O2zEM

 DEELNEMENDE SCHOLEN

  • Het Noordik Almelo, Vriezenveen en Vroomshoop

  • Het Erasmus

  • Canisius

  • Het Mozaïek

  • Pius X

  • Zone college

 PARTNERS

 CONTACTGEGEVENS

Projectteam  

www.baanbrekendleren.nl 

Ondernemershuis Twenterand

Weitzelweg 6, 7671 EJ Vriezenveen

 

Visiecyclus

Henco van der Weijden

henco.van.der.weijden@stotwente.nl

 

Realisatiecyclus

Gieni Nijkamp

gieni.nijkamp@stotwente.nl

 

Regionale netwerken 

Rik Pape

rik.pape@stotwente.nl

SUBREGIO ALMELO

bottom of page