Docent geeft instructie aan leerlingtechiek - Stotwente

STERK

TECHNIEK-

ONDERWIJS

TWENTE

STERK TECHNIEKONDERWIJS

STEVIGE IMPULS VOOR TWENTSE VMBO'S

Door supersnelle ontwikkelingen in de techniek groeit de vraag naar technisch geschoolden in Twente. Gesteund door het landelijke subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs speelt het Twents technisch vmbo-onderwijs doelgericht in op deze grote uitdaging.

Vmbo-scholen slaan handen ineen

19 Twentse vmbo-scholen werken intensief samen binnen het landelijk subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (2020 – 2023). Zo ontstond Sterk Techniekonderwijs Twente. Ook het basis- en speciaal onderwijs haken aan evenals opleidingspartners en ROC van Twente. Samen bouwen we hiermee voort op al bestaande regionale samenwerkingen en netwerken. Vanuit een centraal activiteitenplan pakken wij een aantal thema’s regionaal op. Terwijl tegelijkertijd de vijf subregio’s hun eigen accenten kunnen zetten. Deze vijf subregio’s binnen de Regio Twente zijn: Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen/Holten en Almelo ofwel… hoera!

LAATSTE NIEUWS

Brabantse studiereis STO Twente levert inspiratie, ideeën én contacten op

Sterk Techniekonderwijs Twente ging begin november twee dagen op studiereis naar Brabant. Gevarieerd samengesteld door Marieke Rinket, programmamanager STO Twente. Waarom Brabant? De overeenkomsten tussen Brabant en Twente zijn frappant: een grote STO-regio, de spannende combinatie van hightech en maakindustrie, en dus ook: een dringende noodzaak tot instroom vanuit het vmbo naar het technisch mbo.

Aanpak STO-regio Noordoost-Brabant: meer techniekleerlingen ondanks krimp

Het Fioretti College is een school voor vmbo en praktijkonderwijs in Veghel, met momenteel 1400 leerlingen en zes profielen. Ruimhartig zette deze Brabantse STO-school op donderdag 4 november de deuren wijd open voor de Twentse STO-collega’s. Te midden van een warme Brabantse gemoedelijkheid kreeg STO Twente een verhelderend inkijkje in de STO-aanpak van de regio Noordoost-Brabant (Het Techniek Loket) en het Fioretti College in het bijzonder. Een mooi leerpunt kwam van Willie Stevens, penvoerder Sterk Techniekonderwijs Noordoost Brabant (STONOB): “Voor het overzicht hebben we álle techniekactiviteiten onder de vlag van STO gebundeld onder Het Techniek Loket. Dan weet iedereen, van school tot bedrijf, waar je moet zijn. Ideaal voor de regionale herkenbaarheid.”


Brainport Eindhoven prikkelt ook de brains van STO Twente

De tweede dag van de studiereis van STO Twente ging langs twee opmerkelijke organisaties: Brainport Eindhoven en Vencomatic in Eersel. Hoe uiteenlopend beide organisaties ook zijn; hun boodschap was opvallend eensluidend. Namelijk: investeer maximaal in het technisch vmbo en mbo, want de maakindustrie schreeuwt om vakmensen.

Leerlingen én docenten krijgen kijkje in de dagelijkse realiteit van techniekbedrijven door gastlessen PIE en M&T

Keuzevakken zijn een instrument om op het Twents Carmel College (TCC) vmbo-leerlingen uit jaar vier voor techniek te interesseren. Het TCC koppelt daar gastlessen aan, gegeven door technische bedrijven uit de omgeving. Die gastlessen zijn bedoeld voor leerlingen als inspirerende praktijkondersteuning voor hun gekozen keuzevak of leerlijn. Ze ontdekken nieuwe technieken die de school wellicht niet kan bieden, een ontwikkeling die ook past bij het STO-concept van de hybride docent. Maar vooral ervaren ze tijdens deze gastlessen van de bedrijven zelf hoe waardevol die technieken zijn voor de maatschappij en ook hun latere loopbaan. Eveneens voor de techniekdocenten is die actuele informatie uit het werkveld een verrijking.

Oldenzaalse bedrijven zetten deuren wagenwijd open voor leerlingen Twents Carmel College

Oldenzaal en omgeving telt veel bedrijven waarin techniek en technologie een grote rol spelen. Maar wat gebeurt er precies achter al die deuren? STO Twente werkt nauw samen met veel bedrijven, zo ook in Oldenzaal en omgeving. De insteek? Als vmbo-leerlingen met eigen ogen zien wat er in deze bedrijven in hun omgeving gebeurt met techniek, dan helpt hen dat bij het maken van hun vervolgkeuzes. Daarom organiseerde Twents Carmel College op 8 november een Technische Bedrijvendag met de nadruk op beroepsoriëntatie. Dit valt onder STO-activiteit 3 van de STO-subregio Oldenzaal: het verbeteren van de beroepsoriëntatie. De Technische Bedrijvendag was georganiseerd door coördinator Natalie Alferink en docenten Maurits Westerik en Nico Kuipers.

Techniek Tastbaar brengt het beste uit STO-regio Hengelo naar boven

Op vrijdag 28 oktober streek Techniek Tastbaar voor het eerst neer op het C.T. Stork College in Hengelo. Het event Techniek Tastbaar brengt techniekbedrijven, leerlingen van het basisonderwijs en vmbo én hun ouders in direct contact met elkaar. Zelf kijken, voelen en doen in de talloze stands van de bedrijven laat leerlingen met alle zintuigen ervaren hoeveel er mogelijk is met techniek en technologie.

Geslaagde nieuwe opzet Bedrijvendag Goor en Holten

Op donderdag 13 oktober maakten de leerlingen van De Waerdenborch in zowel Holten als Goor kennis met het technische bedrijfsleven. Door een gloednieuwe opzet lag het bezoek dit jaar zo goed mogelijk in de individuele interessesfeer van elke leerling. Eerdere jaren bezochten zij de bedrijven in groepjes, nu was het rooster voor het eerst zoveel mogelijk aangepast aan hun individuele wensen. Hoe? Het voorbereidende boekje en keuzeproces koppelden voor de leerlingen drie elementen slim aan elkaar: de 7 Werelden van Techniek, de bedrijven binnen elke wereld én de concrete beroepen die daarin mogelijk zijn.

“Dankzij STO Twente kunnen we cruciale doelen realiseren”

De STO subregio Rijssen-Holten draagt actief bij aan het realiseren van de doelen van STO Twente. We spraken daarover met Aart van ’t Veld, bestuurder van en eindverantwoordelijk voor CSG Reggesteyn. Ook is Aart lid van de Stuurgroep STO Twente: “Mijn aanbeveling voor de toekomst van STO Twente zou zijn, dat we ons met meer middelen concentreren op een minder aantal doelen.”

Techniek Tastbaar Editie Enschede dompelt jeugd massaal onder in techniek

Meerdere subregio’s in STO Twente hebben hun eigen lokale editie van het landelijke event Techniek Tastbaar. Zo ook de subregio Enschede, voor deze STO-regio zelfs een primeur! Op vrijdag 7 oktober streken aan de Wethouder Beversstraat een kleine 35 techniekbedrijven uit de regio Enschede neer. Eén grote bundeling van inspirerende stands met technische doe-activiteiten. Aansluitend bij alle techniekprofielen én gepresenteerd vanuit de 7 Werelden van Techniek. Een onweerstaanbare magneet voor ruim 3500 basisschoolleerlingen en vmbo-leerlingen om zelf te ontdekken wat techniekbedrijven hen bieden. En het mooie was: ook veel ouders en verzorgers kwamen kijken!