Docent geeft instructie aan leerlingtechiek - Stotwente

STERK

TECHNIEK-

ONDERWIJS

TWENTE

STERK TECHNIEKONDERWIJS

STEVIGE IMPULS VOOR TWENTSE VMBO'S

Door supersnelle ontwikkelingen in de techniek groeit de vraag naar technisch geschoolden in Twente. Gesteund door het landelijke subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs speelt het Twents technisch vmbo-onderwijs doelgericht in op deze grote uitdaging.

Vmbo-scholen slaan handen ineen

19 Twentse vmbo-scholen werken intensief samen binnen het landelijk subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (2020 – 2023). Zo ontstond Sterk Techniekonderwijs Twente. Ook het basis- en speciaal onderwijs haken aan evenals opleidingspartners en ROC van Twente. Samen bouwen we hiermee voort op al bestaande regionale samenwerkingen en netwerken. Vanuit een centraal activiteitenplan pakken wij een aantal thema’s regionaal op. Terwijl tegelijkertijd de vijf subregio’s hun eigen accenten kunnen zetten. Deze vijf subregio’s binnen de Regio Twente zijn: Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen/Holten en Almelo ofwel… hoera!

LAATSTE NIEUWS

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar, in gezondheid met elkaar

Via deze weg willen we iedereen bedanken die, ook als het wat minder gemakkelijk ging, ervoor gezorgd heeft dat STO Twente ook in 2021 op de kaart is gezet.
Samen hebben we ervoor gezorgd dat onze leerlingen een beter beeld van de techniekwereld krijgen en er ook in de toekomst voldoende mensen nodig zijn om onze regio sterk in de techniek te laten zijn.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. We vertrouwen erop dat we elkaar in 2022 weer zullen ontmoeten om samen onze ambities nog verder vorm te geven.

STO Twente

Bliq filmpje: blik op hydrauliek

Het Twents Carmel College biedt op de locatie Potskampstraat het profiel Mobiliteit en Transport aan. Vakken die daar geleerd worden zijn bijvoorbeeld motorconditie testen, wielophanging en carrosserie of transport. In het kader van Sterk Techniek Onderwijs heeft Trioliet samen met het Twents Carmel College een Bliq filmpje gemaakt. Bliq filmpjes laten zien dat techniek overal om je heen is. De filmpjes wakkeren nieuwsgierigheid aan en maken techniek en technologie herkenbaar voor kinderen.

Sla de spijker op de kop: STO gebaat bij meetbare techniekpromotie

In alle STO-regio’s in Nederland wordt hard gewerkt aan techniekpromotie. Dit betekent in de praktijk vaak het etaleren van de nieuwste ‘technieken’ aan jongeren om hen te boeien voor bijpassende studies en beroepen. Tim Post adviseert STO Twente: “Onderwijsontwikkeling begint met meetbare opbrengsten, niet met lesmiddelen. De hamvraag is hoe onze ambitie zich vertaalt in effectieve techniekpromotie voor onze doelgroepen. Deze opbrengstgerichte aanpak borgt dat uitwerkingen van onze ambitie leiden tot doeltreffende onderwijsactiviteiten. Dit advies druk ik álle STO-regio’s in Nederland op het hart.”

Video presenteert techniekonderwijs STO subregio Enschede

De STO subregio Enschede telt twee deelnemende vmbo-scholen: Bonhoeffer College en het Stedelijk Vakcollege, beide aan de Wethouder Beversstraat in Enschede. Hun samenwerking binnen STO Twente werd in 2021 benadrukt door het in gebruik nemen van een gloednieuw Technolab. En nu presenteert de subregio Enschede zich met een video waardoor je gewoon zín krijgt om de techniek in te gaan!

Marc-Jan Hengstman: technisch onderwijsassistent met passie

Marc-Jan Hengstman is technisch onderwijsassistent op het Zone.college in Almelo. Hij is een bevlogen ambassadeur voor techniekonderwijs en begeleidt maar liefst vier activiteiten vanuit STO Twente: “Dit werk doe ik met passie en ik ben heel blij dat ik die mag overbrengen op anderen, van leerling tot collega. Als ze maar enthousiast worden voor techniek!”

STO Drones ‘landen’ opvallend goed in speciaal onderwijs

Ook het speciaal onderwijs is partner binnen STO Twente. VSO Het Mozaïek in Almelo is actief met de doelen van Sterk Techniekonderwijs. Hoog tijd dus om het speciaal onderwijs ruim aandacht te geven. Peter Weideman: “Ik ben docent op VSO Het Mozaïek in Almelo en ook decaan. Eveneens ben ik stevig betrokken bij Sterk Techniekonderwijs Twente. Zoals voor drones, de doorlopende leerlijn hierin en het waarborgen van de activiteiten rondom LOB. Een heel interessante combibaan met verschillende functies.”

Samen een escape room bedenken én realiseren?
Alle technische vmbo-profielen doen mee!

Elk jaar maken scholieren van het Pius X College een escape room, ook dit jaar. Alle technische profielen van deze vmbo-school werken hierin schouder-aan-schouder samen. Van het vak D&P tot en met de profielen PIE en BWI. Heidie Wesselink-Vleerbos is praktijkdocent D&P. Ook geeft zij Natuurkunde: “D&P noemen wij in de school creatieve technologie. Door de escape room leren ze niet alleen profiel overstijgend meer van techniek, maar ook hoe leuk en leerzaam het is om samen te werken. Van belang als zij later in de techniek doorgaan.”

Subregio Rijssen-Holten: intentieverklaring voor structurele samenwerking W&T

De samenwerking vanuit het vmbo met basisscholen is een belangrijk speerpunt van STO Twente. Wetenschap & Technologie (W&T) is daarvoor een praktische katalysator. Met maar liefst vijf schoolbesturen uit het basisonderwijs tekende CSG Reggesteyn op maandag 22 november een intentieverklaring voor een structurele samenwerking op het gebied van W&T. Deze vijf schoolbesturen vertegenwoordigen samen 29 basisscholen in de regio. De verbindende kracht hierin? Het Technolab en technieklokalen op CSG Reggesteyn in Rijssen. Kortom, W&T als structurele hefboom tussen basis en voortgezet onderwijs.

“Zelf leren lassen maakt dat je de materie ook veel beter op je leerlingen overbrengt”

Belangrijk onderdeel van het programma van STO Twente is dat docenten zich blijven professionaliseren. Zo blijven zij in staat de laatste technieken uit het bedrijfsleven aan hun vmbo-leerlingen te onderwijzen. Vanuit die gedachte volgden de PIE-docenten van het C.T. Stork College een NIL-lascursus bij SMEOT.