top of page
Docent geeft instructie aan leerlingtechiek - Stotwente

STERK

TECHNIEK-

ONDERWIJS

TWENTE

STERK TECHNIEKONDERWIJS

STEVIGE IMPULS VOOR TWENTSE VMBO'S

Door supersnelle ontwikkelingen in de techniek groeit de vraag naar technisch geschoolden in Twente. Gesteund door het landelijke subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs speelt het Twents technisch vmbo-onderwijs doelgericht in op deze grote uitdaging.

Vmbo-scholen slaan handen ineen

19 Twentse vmbo-scholen werken intensief samen binnen het landelijk subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (2020 – 2023). Zo ontstond Sterk Techniekonderwijs Twente. Ook het basis- en speciaal onderwijs haken aan evenals opleidingspartners en ROC van Twente. Samen bouwen we hiermee voort op al bestaande regionale samenwerkingen en netwerken. Vanuit een centraal activiteitenplan pakken wij een aantal thema’s regionaal op. Terwijl tegelijkertijd de vijf subregio’s hun eigen accenten kunnen zetten. Deze vijf subregio’s binnen de Regio Twente zijn: Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen/Holten en Almelo ofwel… hoera!

LAATSTE NIEUWS

Deelnemende bedrijven aan het woord

Tijdens de partnerbijeenkomst op 16 mei dachten ook meerdere bedrijven constructief mee. Met twee ervan gaan we in dit artikel graag de diepte in: hoe kijken zij naar de samenwerking met STO Twente en welke mogelijkheden zien zij voor de komende STO-jaren?

Opleidingsdag Dakmanschap spijkert docenten en instructeurs STO Enschede helemaal bij

Gabriël Chamoun is docent BWI bij het Bonhoeffer College. Verleden jaar bezocht hij de landelijke BWI dag in Apeldoorn, in goed gezelschap van meerdere BWI docenten uit Twente. Gabriël en zijn collega-docent Marco Geerdink wonnen op die BWI dag een opleidingsdag voor Dakmanschap van TECTUM. Zij scoorden van alle bezoekers het hoogst met een vragenlijst. Op 17 mei was het zover: een instructeur van TECTUM kwam een dag lesgeven aan een grote groep docenten van zowel het Bonhoeffer College alsook het Stedelijk Alpha.

Instructeur samen met zijn leerlingen geslaagd voor lasdiploma van NIL

Geweldig nieuws! Nico van Harten, instructeur PIE aan CSG Het Noordik in Vroomshoop én twee van zijn leerlingen zijn geslaagd voor hun NIL-diploma voor lastechniek. Dit scholingstraject kwam tot stand via de samenwerking tussen STO Twente en Hofman Staalbouw. De opleiding bij Hofman lag van september 2023 tot en met april 2024 in vertrouwde en vakkundige handen van Jan Tijhuis, de opleider voor Metaal & Techniek, en zijn collega Dennis Bakker. Nico: “Jan is vooral actief met promotie voor lassen en Dennis focust met name op het lesgeven zelf.”

Electromach laat leerlingen veelzijdig kennismaken met techniek

Het bedrijf Electromach in Hengelo investeert graag in jong technisch talent. In een gloednieuwe samenwerking met C.T. Stork College ontvangen zij vmbo-leerlingen die daadwerkelijk aan de slag gaan met het samenstellen van een besturingskast én het volledig produceren van een metalen dobbelsteen. De eerste lichting bestond uit 14 leerlingen en de inmiddels tweede groep leerlingen telde 12 deelnemers. De eerste ervaringen zijn positief en leverden zelfs al stagiaires op!

Leerlingen werken voor kratracer succesvol samen met techniekbedrijf

De afdeling PIE van C.T. Stork College en BST Servicegroep, beide uit Hengelo, zijn begin dit jaar voor het eerst een samenwerking gestart. De leerlingen uit klas 3 bouwen op donderdagmiddag onder begeleiding van zowel PIE docent Arnold Prinsen als Tim Weijenborg, stagiair bij BST Servicegroep, aan een stoere kratracer. Eerder berichtte deze nieuwsbrief over de start van dit bijzondere project. Hoe verloopt het bouwen en het samenwerken? STO Twente ging polshoogte nemen in het PIE-lokaal van C.T. Stork College.

Partners denken productief mee in plannen STO Twente 2025 tot en met 2028

Overal binnen STO Twente wordt volop gebrainstormd voor de STO-plannen voor de nieuwe periode 2025 t/m 2028. Zoals uiteraard binnen de vijf subregio’s van STO Twente zelf. En overkoepelend organiseerde programma manager Marieke Rinket eerder twee bijeenkomsten onder de titel ‘Profiel meets Profiel’. Op 16 mei was het de beurt aan een drukbezochte partnerbijeenkomst bij het gastvrije ROC van Twente. Het was een mooie, verbindende bijeenkomst. Fijn om de brede betrokkenheid bij STO Twente te constateren.

Succesvolle start lassamenwerking Aebi Schmidt en De Waerdenborch

Aebi Schmidt Nederland in Holten zet haar deuren graag wagenwijd open voor technisch talent. En dat begint al in het vmbo! Onder de vlag van STO Twente gingen Aebi Schmidt Nederland en De Waerdenborch een gloednieuwe samenwerking aan. Twee examenleerlingen van het profiel PIE leerden in zes weken bij Aebi Schmidt de fijne kneepjes van het lassen. Gewoon, hard werkend en lerend tussen de collega’s van Aebi Schmidt. Neem Merel, zij start na de zomervakantie haar vervolgopleiding met onder andere lassen. Hét bewijs dat de samenwerking tussen school en bedrijf motiverend werkt. De prille samenwerking is recent geëvalueerd en smaakt naar meer.

Rijssense tips voor werving en behoud hybride docenten

Hybride docenten zijn een belangrijk speerpunt van STO Twente. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Waar vind je hen? En hoe bind je deze toppers uit het bedrijfsleven aan je school? In Rijssen scoren ze goed met hybride docenten. Ze hebben er inmiddels maar liefst zes aan de slag. Wat zijn de succesfactoren hierin? Joke Lankamp van CSG Reggesteyn licht het toe: “Het draait allemaal om persoonlijke aandacht.”

STO webinar geeft handige tips voor samenwerking vmbo en bedrijven

Samenwerking met het bedrijfsleven is binnen elke STO-regio actueel, ook binnen STO Twente. Maar hoe pak je dit goed en constructief aan? De landelijke organisatie van Sterk Techniekonderwijs Twente organiseerde hiervoor op 24 april een webinar. STO Zeeland Walcheren en STO Het Rijk in Nijmegen gaven hun tips & tricks. Wat zijn de succesfactoren in deze regio's? En wat zijn hun geleerde lessen? Graag delen we deze met STO Twente.

bottom of page